Litteratur

Liste over bøger og udvalgte artikler, skrevet af Morten Thomsen Højsgaard, fra
1997 til i dag. Listen er ikke komplet.

Bøger

Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Benedicte Præstholm & Jens Ole Christensen, To om tro. Modsætninger mødes, Bibelselskabets Forlag, København 2012.

Højsgaard, Morten Thomsen, Den tredje reformation – fra statskristendom til google-buddhisme, Kristeligt Dagblads Forlag, København 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005.

Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke. Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003.

Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet, København 2001.

Afhandlinger

Højsgaard, Morten Thomsen, Netværksreligion. Religiøse strømninger i begyndelsen af det 21. århundrede belyst gennem analyser af organiseret, internetmedieret religionsdebat på dansk, ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København 2004. Bemærk: Afhandlingen kan læses og downloades frit her.

Højsgaard, Morten Thomsen, Gud i cyberspace. En teoretisk og empirisk analyse af relationer mellem Internettet og religion med særligt henblik på dansk kristendom, speciale-afhandling, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet, København 1999.

Faglige artikler

Højsgaard, Morten Thomsen, “Søg, og du skal finde: Virtuelle kulturmøder og netværksreligion i udvikling”, i A. Hvithamar, B.A. Jacobsen, M. Warmind & P.B. Andersen (red.), Religionssociologiske perspektiver på religion i Danmark, festskrift til Margit Warburg, forlaget Univers, Højbjerg, 2022, s. 141-168.

Højsgaard, Morten Thomsen, “By og land blandt andet. Tro og kirke i et grænsefelt mellem religionssociologi og praktisk teologi”, i Lisbet Christoffersen, Niels Henrik Gregersen & Karen Marie Sø Leth-Nissen (red.), Den praktiske teologi i Danmark 1973-2018, festskrift til Hans Raun Iversen, Eksistensen, København 2019, s. 201-213.

Højsgaard, Morten Thomsen; Madsen, Andersen Ellebæk & Klint, Holger, “Danskernes tro i 2019 – spørgsmål og svar“, dokumentation, k.dk, 8. maj 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Den fortsatte reformation: Hvad med religionens fremtid i Danmark?”, i Gregersen, Niels-Henrik & Bach-Nielsen, Carsten (red.), Reformationen i dansk kirke og kultur, bind 3, 1914-2017, Syddansk Universitetsforlag, Odense 2017, s. 525-535.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun: “Danskernes tro anno 2013 – spørgsmål og svar“, online publikation, Center for Kirkeforskning, København 2014.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Connecting without Belonging: Interfaith Dialogue and Religious Conflict within Online Settings”, i Larsson, Göran (ed.), Religious Communities on the Internet, Swedish Science Press, Uppsala 2006, s. 164-179.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion bak skjermen. Kvalitetskriterier og kildekritikk i religionsfaglig bruk av internett”, i Kraft, Siv Ellen & Natvig, Richard J. (red.), Metode i religionsvitenskap, Pax Forlag, Oslo 2006, s. 144-161.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Danskerne tror på så meget”, Religionslæreren, nr. 2, 2006, s. 3-4.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gud i det 21. århundrede”, Universitetsavisen, nr. 17, 2005, s. 10-11.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gudstro med forbehold”, i Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 13-27.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Gudstro i den danske offentlighed efter Grosbøll”, i Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 183-203.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gudstro under udvikling”, i Højsgaard, Morten T. & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 295-297.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Introduction: Waves of Research”, i Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Cyber-religion”, i Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Moderne tider! Islam og kristendom i det moderne samfund belyst via internetmateriale”, i Rasmussen, Lissi & Larsen, Lena (red.), Islam, kristendom og det moderne, Tiderne Skifter, København 2004, s. 83-99.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Beliefnet.com: Religionsdebat i cyberspace”, Religion, nr. 2, 2003, s. 12-21.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Introduktion”, i Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke: Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003, s. 9-19.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religionsmøder på World Wide Web: Typologi og danske eksempler”, i Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke: Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003, s. 89-107.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Drivkraft eller afspejling? Overvejelser vedrørende sammenhænge mellem internettet og religion”, Chaos, nr. 38, 2002, s. 107-125.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kvalitetskriterier, kildekritik og kristendom online”, Religion, nr. 4, 2002, s. 8-18.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Digitalisme: En religion uden religion”, Religion, nr. 3, 2002, s. 14-19.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kulturmøder i cyberspace: Computer-medierede samtaler om livssyn”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 40, 2002, s. 99-115.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion på internettet – en introducerende forskningsoversigt”, Religion, nr. 2, 2002, s. 24-33.

Højsgaard, Morten Thomsen, “The Cyberpunk’s Prayer: På tværs af samtidshistorie og traditionshistorie”, i Højsgaard, Morten; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, København 2001, s. 105-125.

Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi, “Introduktion”, i Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, København 2001, s. 7-16.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Virtuelle lokaliteter: Dansk kristendom på Internettet”, Chaos, nr. 35, 2001, s. 99-115.

Ege, Sophie & Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion på arbejde: En undersøgelse af beskæftigelsessituationen for religionsvidenskabelige kandidater fra Københavns Universitet fra perioden 1992-1997”, Tabu, nr. 2, 1998, s. 39-44.

Udvalgte kronikker og analyser

Højsgaard, Morten Thomsen, “Ikea viser, hvordan hele verden forandrer sig“, kronik, Sjællandske Medier, 19. december 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Bundesen skabte med Shu-Bi-Dua en rød tråd i danskheden”, analyse, museumragnarock.dk, 10. november 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Før døden kommer for tæt på livet“, kronik, Sjællandske Medier, 14. september 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Sådan forandrede krisen museerne: Det værste og det bedste ved COVID-19 – set med en museumsdirektørs øjne”, Danske Museer, efterår 2020, s. 14-15.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Nytårstaler gør 2020 til et historisk år“, kronik, Sjællandske Medier, 4. januar 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Straffelejr til dansker i Rusland rejser flere dilemmaer”, nyheds-analyse, k.dk, 10. februar 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Dronningens nytårstale er sammenhængskraft for åben skærm”, nyheds-analyse, k.dk, 30. december 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Landsindsamlinger er en balancegang mellem hjerte og penge”, analyse, Kirke.dk, 28. november 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kirkebladet viser den lokale kulturkristendom”, nyheds-analyse, Kirke.dk, 21. november 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Et år efter drab i ubåd: Da ondskaben kom op til overfladen, gjorde den en verden til forskel”, nyheds-analyse, k.dk, 9. august 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Derfor mister kirken mere af folket”, nyheds-analyse, Kristeligt Dagblad, 21. februar 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Hitler og Anne Frank i samme rivegilde efter 70 år”, analyse, dr.dk, 3. januar 2016.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Flere kampe om historien venter forude”, analyse, dr.dk, 10. september 2015.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Signalement af den religiøse dansker anno 2020”, Dansk Kirketidende, nr. 8, august 2011, s. 10-13.

Højsgaard, Morten Thomsen, ”Historisk krise i forholdet mellem stat og kirke”, kronik, Information, 6. december 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Analyse: Når helvede får stor symbolsk værdi”, religion.dk, 28. juli 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Retssalen bliver helligt rum i en global verden”, nyheds-baggrund, Kristeligt Dagblad, 31. december 2010.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kirkeminister står foran meget vanskelig opgave”, nyheds-analyse, Kristeligt Dagblad, 14. september 2010.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Julen holder sammen på Danmark”, nyheds-analyse, Kristeligt Dagblad, 23. december 2009.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Danskerne er i gang med at skifte religion”, nyheds-baggrund, Kristeligt Dagblad, 17. juni 2009.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Den hellige forlagskrig”, nyheds-baggrund, Kristeligt Dagblad, 12. november 2008.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kulturkristendommen lever og har det godt i Danmark”, nyheds-analyse, Kristeligt Dagblad, 13. marts 2007.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kampen for anerkendelse: I de senere år er antallet af trossamfund og menigheder, som har fået statens blå stempel i Danmark, vokset støt. Senest har en forening af scientologer fået skattegodkendelse, men den omstridte bevægelse mangler dog stadig den endelige anerkendelse som trossamfund”, nyheds-baggrund, Kristeligt Dagblad, 16. januar 2007.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Guds genfødsel i medierne”, kronik, Kristeligt Dagblad, 26. januar 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Fundamentalismen af i dag”, kronik, Kristeligt Dagblad, 6. marts 1999.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Præsten med de dæmoniske drillerier”, kronik, Kristeligt Dagblad, 12. november 1998.

Udvalgte kommentarer, debatindlæg og ledere

Højsgaard, Morten Thomsen, “Lad os lære af fejl fra første bølge: Luk ikke kulturinstitutioner igen“, kommentar, Kristeligt Dagblad, 22. september 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Roskilde Museum får flere skyggesider fra Sukkerhuset frem i lyset”, kommentar, Dagbladet Roskilde samt sn.dk, 29. juni 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kulturarv genopfinder sig selv på 4. maj i en krisetid”, kommentar, romu.dk, 2. maj 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Det kan vi lære af Roskilde Sygen”, kommentar, romu.dk, 16. marts 2020.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Digital teknologi forandrer religionernes verden – også i Danmark”, kommentar, religion.dk, 21. januar 2020.

Breddam, Tomas & Højsgaard, Morten Thomsen, “Kim Larsens måske bedste sang mangler i Højskolesangbogen”, kommentar, Jyllands-Posten, 30. september 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “6 gode grunde til at zoome ind på Gasolin'”, kommentar, romu.dk, 29. august 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “10 stærke sager at se på museet”, kommentar, romu.dk, 2. august 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “De lokale frivillige fortjener Danmarks fulde respekt”, kommentar, Berlingske, 1. august 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Månelandingen fik os helt ned på jorden”, synspunkt, Frederiksborg Amts Avis/Sjællandske Medier, 20. juli 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Hold da helt ferie – i Danmark”, synspunkt, Dagbladet Roskilde/Sjællandske Medier, 10. juli 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “10 gode grunde til at tage på museum”, kommentar, romu.dk, 27. juni 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Skriv kulturen tydeligt ind i nyt regeringsgrundlag”, kommentar, Altinget.dk, 6. juni 2019.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Sov sødt, barnlille: Dybt godnat, når virksomheder bevidst konkurrerer mod søvn”, leder, Kristeligt Dagblad, 17. oktober 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kim Larsen var og er en dansk drøm”, kommentar, k.dk, 30. september 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Verden har brug for flere helte: Lad redningsaktion i Thailand kalde det gode frem”, leder, Kristeligt Dagblad, 9. juli 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Byg flere digitale broer: Bånd skal styrkes i hele landet med større it-ambitioner”, leder, Kristeligt Dagblad, 16. februar 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kommercielle interesser gør tro til en hyldevare”, kommentar, religion.dk, 8. november 2012.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Folkekirken er på vej tilbage til fremtiden”, debat-indlæg, Berlingske, 14. august 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Glem aldrig Holocaust: Viden om folkedrab vigtig. Vi må undgå fortidens fejltagelser”, leder, Kristeligt Dagblad, 23. januar 2010.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Vågekonernes lærestykke: Ingen teknologi kan erstatte menneskeligt nærvær”, leder, Kristeligt Dagblad, 2. oktober 2008.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Anerkendelse: Plejepersonale fortjener samfundets opbakning”, leder, Kristeligt Dagblad, 28. juni 2007.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Islam på dansk: Forskningsprojekt viser tiltrængte nuancer blandt danske muslimer”, leder, Kristeligt Dagblad, 24. maj 2006.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Giv tid: Nærvær er et af de få goder, der kan fås ved at blive foræret væk”, leder, Kristeligt Dagblad, 8. maj 2006.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Danmarks råstof nr. 1”, læserbrev, Politiken, 6. november 2003.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Valgets religiøse sprog”, kommentar, Aktuelt, 13. marts 1998.