Ja, tak til museums-reform!

I en tid, hvor vi bruger meget store beløb på at sikre ydre rammer, er det også vigtigt at passe på de indre værdier, som museer og kulturinstitutioner repræsenterer.

I et indlæg i Sjællandske Medier udpeger museumsdirektør for ROMU fire vigtige forhold, der skal tænkes med i ny museumsreform:

Museer og kulturinstitutioner har stor værdi i samfundet. Det bør afspejle sig i samlet, øget prioritering af området.

Verdensarven repræsenterer et underbelyst og forsømt område for det offentlige Danmark. Andre lande investerer massivt her. Danmark kan få meget ud af at gøre mere og tænke offensivt, fordi det tiltrækker mennesker fra hele verden.

Specialmuseer med nationalt ansvar har meget ulige vilkår. Danmarks Rockmuseum med kunstnernavnet RAGNAROCK har f.eks. ingen driftmidler fået, mens andre institutioner om arbejderhistorie eller søfart får millionbeløb.

Museums-kvalitet af høj standard skal gælde i hele landet. Alle kommuner, hvor der udfoldes arkæologisk ansvar, bør f.eks. behandles ens, så institutionerne med ansvaret får de samme rammevilkår for magasinering, sikring, forskning, analyse fra Tønder til Egedal.

Læs hele indlægget her.