Projekter, problemer og processer på RUC kan bruges til meget!

Uddannelse og viden er Danmarks vigtigste råstof.

Derfor er jeg også stolt af at sidde i aftagerpanelet på RUC for humaniora og kommunikation. Med mulighed for som næstformand at præge og styrke studier og kompetencer og samarbejde.

RUC står for nye metoder og anderledes tilgange til mangt og meget. Projektarbejdet, problemorienteret læring, procesorienteret samarbejde. Det er alt sammen noget, der kan bruges også efter studielivet i virksomheder og organisationer, hvor nærmest al udvikling foregår i grupper, ikke som solo-arbejde.

Aftenens møde er netop slut – solen lyser smukt på campus – og jeg bevæger mig hjemad.