Stor strøm af mennesker til RAGNAROCK

Glædelig overraskelse.

I stedet for en halvering har vi fået en fordobling af antallet af betalende gæster i de første uger af skolernes sommerferie på RAGNAROCK – museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde.

Flere generationer får talt sammen om musik, som Anna Weinøs artikel fra Sjællandske Medier her viser.