Interview: Stolte værdier ligger gemt i Roskildes muld

Stolt af at repræsentere kulturarven som en del af nyt magasin om frivillighed og inkluderende fællesskaber med bl.a. kultur- og kirkeminister Joy Mogensen og ungdomsforsker Søren Østergaard.

Magasinet, der redigeres af Kaj Bollmann, har et oplag på 44.000 eksemplarer og uddeles gratis til husstande i Roskilde Domprovsti.

Læs nummeret om frivillighed, der indholder interviewet “Stolte værdier ligger gemt i Roskildes muld” om Roskilde Museums måde at inddrage frivillige på, her.