Ny faglig artikel: Byer med betydning for kultur og religion

Mange forskere har ledt efter “nøglen” til at forstå den religiøse udvikling i det 20. og det 21. århundrede. I en ny faglig artikel tillader jeg mig at argumentere for, at urbaniseringen er en af de meget vigtige nøgler, der åbner for forståelsen af, hvordan religiøse og kirkelige forhold har ændret sig i nyere tid.

Ligesom kirkerne metropolen New York er blevet overhalet og klemt inde af skyskrabere og pulserende byliv, er kirkelivet også i Danmark præget af de ændrede måder at leve på, at bo på, at tænke fællesskab på, som byerne uvægerligt har ført med sig.

Et kig på et danmarkskort, hvor andelen af danskere, der er medlemmer af folkekirken i de forskellige by- og landsogne, er tegnet ind, illustrerer pointen ganske tydeligt: Kirken står fortsat ganske stærkt på landet, mens andelen af medlemmer af folkekirken er meget mindre i Storkøbenhavn såvel som i Aarhus og Odense og andre større byer.

Også en række spørgeskema-undersøgelser peger i samme retning: Andelen af troende danskere er mindre i hovedstaden end f.eks. i det nordjyske, som er meget mindre præget af urbanisering. Bykultur og traditioner i landområder kommer dermed til at adskille sig ganske tydeligt.

Hele artiklen med referencer til faglitteratur på området og mere udførlig argumentation og dokumentation indgår i nyt fagligt festskrift, der er udkommet på Forlaget Eksistensen i København den 7. marts 2019.

Se indholdsfortegnelse og introduktion til festskriftet her.