Flere praktik-muligheder i digitalt miljø

Studerende søges til universitets-praktik inden for digitalt område på avis i vækst

Kristeligt Dagblad er blevet et populært og eftertragtet sted at afvikle universitetspraktik. Nu åbner avisen for ansøgninger til universitetspraktik i næste semester med start 1. februar 2019. Der er mulighed for at opnå kompetencer inden for forskellige grene af det digitale felt: videoproduktion, web-radio, interaktive fortællinger, billedbehandling, nyhedsbreve, quizzer og afstemninger, projektudvikling samt arbejde med digitale magasiner.

Som noget nyt er der denne gang ikke bare et, men to stillings-opslag. I det ene opslag søges der særligt studerende med en profil inden for kultur og samfund til kommunikation online, der henvender sig til en bred målgruppe.

I det andet opslag søges særligt studerende med stor viden om fagteologi og dansk kirkeliv til formidling via nyt fagmedie, der henvender sig til professionelle og beslutningstagere.

De to opslag kan indtil fristen den 9. november 2018 findes på henholdsvis k.dk og kirke.dk.