Litteratur

Liste over bøger og artikler, skrevet af Morten Thomsen Højsgaard, fra 1997 til i dag. Listen er ikke komplet.

Nyeste og mest læste artikler fra Kristeligt Dagblads univers kan ses på særskilt liste her.


Bøger

Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Benedicte Præstholm & Jens Ole Christensen, To om tro. Modsætninger mødes, Bibelselskabets Forlag, København 2012.

Højsgaard, Morten Thomsen, Den tredje reformation – fra statskristendom til google-buddhisme, Kristeligt Dagblads Forlag, København 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005.

Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke. Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003.

Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet, København 2001.


Afhandlinger

Højsgaard, Morten Thomsen, Netværksreligion. Religiøse strømninger i begyndelsen af det 21. århundrede belyst gennem analyser af organiseret, internetmedieret religionsdebat på dansk, ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København 2004.

Højsgaard, Morten Thomsen, Gud i cyberspace. En teoretisk og empirisk analyse af relationer mellem Internettet og religion med særligt henblik på dansk kristendom, speciale-afhandling, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet, København 1999.


Faglige artikler

Højsgaard, Morten Thomsen, “By og land blandt andet. Tro og kirke i et grænsefelt mellem religionssociologi og praktisk teologi”, i festskrift til Hans Raun Iversen, under udgivelse, Eksistensen, København.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Den fortsatte reformation: Hvad med religionens fremtid i Danmark?”, i Gregersen, Niels-Henrik & Bach-Nielsen, Carsten (red.), Reformationen i dansk kirke og kultur, bind 3, 1914-2017, Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2017, s. 525-535.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun: “Danskernes tro anno 2013 – spørgsmål og svar“, online publikation, Center for Kirkeforskning, København 2013.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Connecting without Belonging: Interfaith Dialogue and Religious Conflict within Online Settings”, i Larsson, Göran (ed.), Religious Communities on the Internet, Swedish Science Press, Uppsala 2006, s. 164-179.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion bak skjermen. Kvalitetskriterier og kildekritikk i religionsfaglig bruk av internett”, i Kraft, Siv Ellen & Natvig, Richard J. (red.), Metode i religionsvitenskap, Pax Forlag, Oslo 2006, s. 144-161.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Danskerne tror på så meget”, Religionslæreren, nr. 2, 2006, s. 3-4.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gud i det 21. århundrede”, Universitetsavisen, nr. 17, 2005, s. 10-11.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gudstro med forbehold”, i Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 13-27.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Gudstro i den danske offentlighed efter Grosbøll”, i Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 183-203.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gudstro under udvikling”, i Højsgaard, Morten T. & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 295-297.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Introduction: Waves of Research”, i Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Cyber-religion”, i Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Moderne tider! Islam og kristendom i det moderne samfund belyst via internetmateriale”, i Rasmussen, Lissi & Larsen, Lena (red.), Islam, kristendom og det moderne, Tiderne Skifter, København 2004, s. 83-99.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Beliefnet.com: Religionsdebat i cyberspace”, Religion, nr. 2, 2003, s. 12-21.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Introduktion”, i Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke: Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003, s. 9-19.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religionsmøder på World Wide Web: Typologi og danske eksempler”, i Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke: Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003, s. 89-107.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Drivkraft eller afspejling? Overvejelser vedrørende sammenhænge mellem internettet og religion”, Chaos, nr. 38, 2002, s. 107-125.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kvalitetskriterier, kildekritik og kristendom online”, Religion, nr. 4, 2002, s. 8-18.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Digitalisme: En religion uden religion”, Religion, nr. 3, 2002, s. 14-19.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kulturmøder i cyberspace: Computer-medierede samtaler om livssyn”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 40, 2002, s. 99-115.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion på internettet – en introducerende forskningsoversigt”, Religion, nr. 2, 2002, s. 24-33.

Højsgaard, Morten Thomsen, “The Cyberpunk’s Prayer: På tværs af samtidshistorie og traditionshistorie”, i Højsgaard, Morten; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, København 2001, s. 105-125.

Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi, “Introduktion”, i Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, København 2001, s. 7-16.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Virtuelle lokaliteter: Dansk kristendom på Internettet”, Chaos, nr. 35, 2001, s. 99-115.

Ege, Sophie & Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion på arbejde: En undersøgelse af beskæftigelsessituationen for religionsvidenskabelige kandidater fra Københavns Universitet fra perioden 1992-1997”, Tabu, nr. 2, 1998, s. 39-44.


Udvalgte kronikker, kommentarer og analyser

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kirkebladet viser den lokale kulturkristendom”, Kirke.dk, analyse, 21. november 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kim Larsen var og er en dansk drøm”, k.dk, kommentar, 30. september 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Et år efter drab i ubåd: Da ondskaben kom op til overfladen, gjorde den en verden til forskel”, k.dk, analyse, 9. august 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Derfor mister kirken mere af folket”, Kristeligt Dagblad, analyse, 21. februar 2018.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Hitler og Anne Frank i samme rivegilde efter 70 år”, dr.dk, analyse, 3. januar 2016.

Morten Thomsen Højsgaard, “Flere kampe om historien venter forude”, dr.dk, analyse, 10. september 2015.

Højsgaard, Morten Thomsen, ”Historisk krise i forholdet mellem stat og kirke”, Information, kronik, 6. december 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kirkeminister står foran meget vanskelig opgave”, Kristeligt Dagblad, analyse, 14. september 2010.