Litteratur

Liste over bøger og artikler, skrevet af Morten Thomsen Højsgaard, fra 1997 til i dag. Listen er ikke komplet.


Bøger

Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Benedicte Præstholm & Jens Ole Christensen, To om tro. Modsætninger mødes, Bibelselskabets Forlag, København 2012.

Højsgaard, Morten Thomsen, Den tredje reformation – fra statskristendom til google-buddhisme, Kristeligt Dagblads Forlag, København 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005.

Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke. Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003.

Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet, København 2001.


Afhandlinger

Højsgaard, Morten Thomsen, Netværksreligion. Religiøse strømninger i begyndelsen af det 21. århundrede belyst gennem analyser af organiseret, internetmedieret religionsdebat på dansk, ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, København 2004.

Højsgaard, Morten Thomsen, Gud i cyberspace. En teoretisk og empirisk analyse af relationer mellem Internettet og religion med særligt henblik på dansk kristendom, speciale-afhandling, Institut for Religionshistorie, Københavns Universitet, København 1999.


Faglige artikler

Højsgaard, Morten Thomsen, “Den fortsatte reformation: Hvad med religionens fremtid i Danmark?”, i Gregersen, Niels-Henrik & Bach-Nielsen, Carsten (red.), Reformationen i dansk kirke og kultur, bind 3, 1914-2017, Syddansk Universitetsforlag, Odense, 2017, s. 525-535.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Connecting without Belonging: Interfaith Dialogue and Religious Conflict within Online Settings”, i Larsson, Göran (ed.), Religious Communities on the Internet, Swedish Science Press, Uppsala 2006, s. 164-179.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion bak skjermen. Kvalitetskriterier og kildekritikk i religionsfaglig bruk av internett”, i Kraft, Siv Ellen & Natvig, Richard J. (red.), Metode i religionsvitenskap, Pax Forlag, Oslo 2006, s. 144-161.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Danskerne tror på så meget”, Religionslæreren, nr. 2, 2006, s. 3-4.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gud i det 21. århundrede”, Universitetsavisen, nr. 17, 2005, s. 10-11.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gudstro med forbehold”, i Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 13-27.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Gudstro i den danske offentlighed efter Grosbøll”, i Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 183-203.

Højsgaard, Morten Thomsen & Iversen, Hans Raun, “Gudstro under udvikling”, i Højsgaard, Morten T. & Iversen, Hans Raun (red.), Gudstro i Danmark, Forlaget Anis, København 2005, s. 295-297.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Introduction: Waves of Research”, i Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Cyber-religion”, i Højsgaard, Morten T. & Warburg, Margit (red.), Religion and Cyberspace, Routledge, London 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Moderne tider! Islam og kristendom i det moderne samfund belyst via internetmateriale”, i Rasmussen, Lissi & Larsen, Lena (red.), Islam, kristendom og det moderne, Tiderne Skifter, København 2004, s. 83-99.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Beliefnet.com: Religionsdebat i cyberspace”, Religion, nr. 2, 2003, s. 12-21.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Introduktion”, i Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke: Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003, s. 9-19.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religionsmøder på World Wide Web: Typologi og danske eksempler”, i Højsgaard, Morten Thomsen (red.), Den digitale kirke: Syv artikler om internet og kristendom, Forlaget Anis, København 2003, s. 89-107.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Drivkraft eller afspejling? Overvejelser vedrørende sammenhænge mellem internettet og religion”, Chaos, nr. 38, 2002, s. 107-125.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kvalitetskriterier, kildekritik og kristendom online”, Religion, nr. 4, 2002, s. 8-18.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Digitalisme: En religion uden religion”, Religion, nr. 3, 2002, s. 14-19.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kulturmøder i cyberspace: Computer-medierede samtaler om livssyn”, Religionsvidenskabeligt Tidsskrift, nr. 40, 2002, s. 99-115.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion på internettet – en introducerende forskningsoversigt”, Religion, nr. 2, 2002, s. 24-33.

Højsgaard, Morten Thomsen, “The Cyberpunk’s Prayer: På tværs af samtidshistorie og traditionshistorie”, i Højsgaard, Morten; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, København 2001, s. 105-125.

Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi, “Introduktion”, i Højsgaard, Morten Thomsen; Buck, Lene & Sigurdsson, Lakshmi (red.), Kristendomshistorie på tværs, Institut for Religionshistorie, København 2001, s. 7-16.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Virtuelle lokaliteter: Dansk kristendom på Internettet”, Chaos, nr. 35, 2001, s. 99-115.

Ege, Sophie & Højsgaard, Morten Thomsen, “Religion på arbejde: En undersøgelse af beskæftigelsessituationen for religionsvidenskabelige kandidater fra Københavns Universitet fra perioden 1992-1997”, Tabu, nr. 2, 1998, s. 39-44.


Kronikker

Højsgaard, Morten Thomsen, ”Hvad hjertet er fuldt af, løber hænderne over med”, Kristeligt Dagblad, kronik, 2. februar 2013.

Højsgaard, Morten Thomsen, ”Historisk krise i forholdet mellem stat og kirke”, Information, kronik, 6. december 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen & Raaberg, Cecilie Vestergaard, “Det Nye Testamente – nu uden koder”, Kristeligt Dagblad, kronik, 14. april 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Kristendommens helligskrift slår nye rekorder”, Kristeligt Dagblad, kronik, 11. januar 2011.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Guds genfødsel i medierne”, Kristeligt Dagblad, kronik, 26. januar 2005.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Fundamentalismen af i dag”, Kristeligt Dagblad, kronik, 6. marts 1999.

Højsgaard, Morten Thomsen, “Præsten med de dæmoniske drillerier”, Kristeligt Dagblad, kronik, 12. november 1998.