LEDELSE, VIDEN OG FORMIDLING I EN DIGITAL TID

Morten Thomsen Højsgaard er direktør for ROMU, en kulturhistorisk museums-koncern, der har ti skønne besøgs-steder, heriblandt Ragnarock, som er hele Danmarks museum for rock, pop og ungdomskultur.

Formidler af kulturarv og historie samt stof om religion, medier, samfund og værdier via analyser, kommentarer, foredrag, mv.

Siden 2017 deltager i panelet i nyheds-formatet News & Co. på TV2 News.

Medlem af bestyrelsen for Folkeuniversitetet i København. Næstformand i aftagerpanelet for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC.

Har tidligere arbejdet bl.a. som udviklingschef ved Kristeligt Dagblad, som redaktionschef i DR Kultur, som studievært på DR2, som generalsekretær i Det Danske Bibelselskab, som ekstern lektor ved Institut for Historie ved Københavns Universitet og som amanuensis og ekstern lektor ved Institut for Religionshistorie på Københavns Universitet.

Har produceret tv og radio, stået i spidsen for en række projekter med digitalisering samt udgivet flere bøger.

Uddannet som ph.d. og cand.mag. fra Københavns Universitet med efteruddannelse inden for redaktionel ledelse og journalistisk metode. 

Interviews

Mere info

Tv-programmer

Mere info

Radio og podcast

Mere info

VIDSTE DU DET?

ROMU er en statsanerkendt museumskoncern, der består af ti besøgssteder i Roskilde, Frederikssund og Lejre Kommuner.

ROMU dækker hele kulturhistorien lige fra arkæologiske udgravninger fra stenalderen til udstillinger fra nutidens danske samfund med populærmusik, autoritets-opgør og globalisering.

Den ældste del af organisationen ROMU er Roskilde Museum, som blev stiftet i 1929. Den nyeste del er Ragnarock - museet for rock, pop og ungdomskultur, som åbnede i april 2016 i den kreative bydel Musicon i Roskilde.

ROMU beskæftiger knap 60 årsværk af højt specialiserede medarbejdere, som værner om og åbner for kulturarven gennem forskning, formidling, indsamling, registrering og bevaring.

ROMU driver 10 forskellige hjemmesider, er aktiv med adskillige kanaler på Instagram og Facebook, udkommer ugentligt med forskellige digitale nyhedsbreve og har desuden eget forlag.

ROMU indgår i en lang række stærke netværk og har vidtrækkende samarbejde med områdets andre kultur- og videns-institutioner, turist- og erhvervsforeninger, mv.

Der kan købes kaffe ved alle besøgssteder under ROMU, når der er åbent. På Roskilde Museum og museum Ragnarock samarbejder ROMU med Café Freunde, som har et ekstra stort udvalg også af lune retter og kager.

Lokale frivillige gør en kæmpe indsats for at holde de mange besøgssteder åbne og attraktive og levende i lokalmiljøerne. Der er aktive museumsforeninger, som støtter aktiviteterne på ROMU både i Roskilde, Frederikssund og Lejre.

ROMU står gerne til rådighed for pressen med formidling af viden og kommentarer om kulturhistorie af såvel national som lokal interesse.

VÆRD AT TÆNKE OVER

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns.
Søren Kierkegaard